Aday Öğrenci Portalı Hizmetinizde, Sizlerden Gelecek Soruları Bekliyoruz…

07 Eyl

  • İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü
  • Tüm Duyurular
Kurulduğu 2006 yılından beri birçok alanda başarıya imza atan Düzce Üniversitesi; genç, girişimci, üretken ve yenilikçi yapısı ile bölgesinde, ülkemizde ve dünyada tanınan bir üniversite kimliği kazanmıştır. Değer üreten üniversite sloganı ile Düzce Üniversitesi, bilgi, bilişim ve teknolojiyi ön plana çıkarmaktadır. Aynı zamanda çoğulcu, özgürlükçü ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla yeni Türkiye’nin inşasında söz sahibi olan gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
 
Düzce Üniversitesi “Değer Üreten Üniversite” sloganıyla da aynı zamanda girişimci gençler yetiştirir ve girişimci öğrencileri destekler. Bütün ön lisans, lisans ve hatta lisansüstü programlarında Girişimcilik derslerini öğrencilerine vermektedir. Bu kapsamda başarılı öğrencilerimiz KOSGEB girişimcilik sertifikası alarak okurken hayata hazırlanmaktadır. Kendi işini kurmakta ve kendi işyerini yönetmektedir.
 
Teknolojik altyapıya önem veren, yurt içi ve yurt dışı araştırma projeleriyle ülkemize ve dünyaya katkı sağlayan, güçlü akademik kadrosuyla eğitim ve öğretimde söz sahibi olan Düzce Üniversitesi, tercih döneminde öğrenci adaylarımızın tercihlerinde kolaylık sağlamak için “Aday Öğrenci Portalı”nı erişime açmıştır. Üniversitemiz Aday Öğrenci Portalı ile lisans / ön linsans programları ve puanları, öğrenci hareketliliği, dikey geçiş, burs olanakları, barınma, Düzce’de yaşam, yandal ve çift anadal, öğrenci toplulukları ve kısmi zamanlı çalışma konularında aday öğrencilere ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri sunarak öğrencilerin sorularına cevap vermeyi hedeflemektedir. Öğrenciler http://aday.ogrenciisleri.duzce.edu.tr/ adresinden Aday Öğrenci Portalı’na erişebilir.
 
Aday öğrencilere Üniversitemizin başarı öykülerinden bazı önemli bilgiler;
 
- Avrupa Girişimcilik Ödülü ilk kez ülkemize kazandırılmıştır.
- Türkiye’nin ilk bal ormanı projesi Yığılca’da Çevre ve Orman Bakanlığı ile yapılan işbirliği sonucu kurulmuştur.
- 2000 Yılından sonra kurulmuş olan 90 civarındaki üniversite arasında teknoparkını kurabilmiş olan ilk üniversite Düzce Üniversitesi’dir. Düzce Teknopark’ta 26 sanayi kuruluşu da kurucu hissedar olarak yer almıştır.
- Ülkemizin sosyal güvenlik alanındaki nitelikli ara eleman açığını hedef alan Sosyal Güvenlik Programı ilk olarak Düzce Üniversitesi’nde geliştirilmiştir.
- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümü tarafından 2012 yılında ilk kez Konuralp Mahallesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün onaylarıyla, Prusias ad Hypium Roma dönemine tarihlendirilen kentin, antik tiyatrosunda bilimsel kazı çalışmalarına başlandı. Yapılan yüzey araştırmaları ile Düzce'nin tarihi Epipaleolitik ve sonrası  (M.Ö. 12 000- M.Ö. 10. 000) dönemlere kadar inmiştir.
- Programın başarısı üzerine ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda, lisans düzeyinde Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü de geliştirilmiştir.
- Yükseköğretimde kadın yönetici oranlarının artmasına destek olmak üzere Türkiye’de ilk defa Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Eğitim ve Mentorluk Programları düzenlenmeye başlanmıştır.
- Türkiye’nin ilk Arıcılık ve Arı Ürünleri Ar-Ge Proje Pazarı düzenlenmiştir.